Trách nhiệm của các cơ quan trong việc quản lý tài sản của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Ngày hỏi:15/02/2017

Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc quản lý tài sản của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm việc ở nước ngoài. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc quản lý tài sản của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Minh Sa (sa****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc quản lý tài sản của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được quy định tại Điều 19 Nghị định 23/2010/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài như sau:

   1. Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước khác cho Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài trên cơ sở nhu cầu phục vụ hoạt động và khả năng nguồn tài chính cho phép.

   2. Quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (tài sản đặc thù, nếu có) của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị định này và các văn bản khác có liên quan.

   3. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định tại Nghị định này và các văn bản khác có liên quan.

   4. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý theo thẩm quyền.

   5. Định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Tài chính về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý.

   Trên đây là quy định về Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc quản lý tài sản của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 23/2010/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn