Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng

Ngày hỏi:30/01/2019

Được biết Ngân hàng nhà nước vừa ban hành hướng dẫn về hoạt động cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng. Anh chi cho tôi hỏi theo quy định nay thì trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 8 Thông tư 45/2018/TT-NHNN, có hiệu lực ngày 12/02/2019 quy định trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước như sau:

   1. Vụ Tín dụng các ngành kinh tế:

   - Đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện hoạt động cho vay của bên cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng;

   - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Thông tư này.

   2. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định tại Thông tư này và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

   3. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở của Quỹ bảo lãnh tín dụng có trách nhiệm:

   - Định kỳ hàng tháng (chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo), trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, gửi báo cáo tình hình cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho Ngân hàng Nhà nước theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này;

   - Phối hợp với các Sở, Ban ngành trên địa bàn xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng trên địa bàn. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ngân hàng Nhà nước (qua Vụ Tín dụng các ngành kinh tế).

   Trên đây là quy định trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn