Trách nhiệm của cơ quan trong việc quản lý sử dụng nguồn kinh phí hoạt động Văn học nghệ thuật được quy định như thế nàò?

Trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động Văn học nghệ thuật được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Nguyễn Trọng Hưng là một giáo viên đang sinh sống và làm việc tại huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An tôi có muốn có một thắc mắc muốn được hỏi Ban biên tập Thư Ký Luật như sau, hàng năm sẽ có các nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động văn học nghệ thuật. Vậy trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có liên quan trong việc quản lý và sử dụng nguồn ngân sách đó được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này tại văn bản nào? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin chân thành cảm ơn!

Nguyễn Trọng Hưng (tronghung***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động Văn học nghệ thuật được quy định tại Điều 10 Thông tư 42/2017/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có quy định về trách nhiệm của các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động Văn học nghệ thuật như sau:

   1. Các Hội Văn học nghệ thuật, Nhà báo ở Trung ương và địa phương:

   a) Định kỳ hàng năm tiến hành tổng kết, đánh giá, báo cáo tình hình và kết quả việc sử dụng kinh phí hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí gửi Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với Hội Văn học nghệ thuật địa phương), Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để theo dõi, chỉ đạo, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

   b) Căn cứ các đề tài đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 650/QĐ-TTg, các Hội Văn học nghệ thuật, Nhà báo ban hành tiêu chí xác định tác phẩm, công trình có chất lượng cao trong các lĩnh vực hoạt động của Hội, phù hợp với đặc thù của Hội và từng địa phương, được quy định trong “Quy chế chi tiêu hỗ trợ” của các Hội; dành một phần kinh phí để hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí chất lượng cao theo Quyết định số 650/QĐ-TTg.

   2. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện kiểm tra việc sử dụng kinh phí hỗ trợ tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương.

   3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích và đúng chế độ quy định; căn cứ khả năng cân đối, chủ động bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ các hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí chất lượng cao theo Quyết định số 650/QĐ-TTg.

   Trên đây là câu trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động Văn học nghệ thuật. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn có thẻ tham khảo thêm tại Thông tư 42/2017/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn