Trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh

Ngày hỏi:15/07/2017

Trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh được pháp luật quy định thế nào? Xin chào các chuyên gia của Ngân hàng Hỏi - đáp pháp luật, tôi tên là Thanh Hòa, hiện tại đang làm công tác ứng dung công nghệ thực tiễn tại Đại học Bách Khoa TP. HCM, có vấn đề thắc mắc muốn nhờ các chuyên gia tư vấn. Trường tôi đang có chủ trương sử dụng các nghiên cứu của sinh viên trong trường để chuyển giao, kinh doanh. Nguồn vốn đầu tư cho những nghiên cứu này là nguồn đầu tư hoạt động của trường. Tôi muốn hỏi, trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh được quy định thế nào? Mong các chuyên gia tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn! (thanhhoa***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 01/01/2018, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 chính thức có hiệu lực. Theo đó, tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản công tại doanh nghiệp; tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các loại tài nguyên khác.

   Đối với vấn đề bạn thắc mắc, Khoản 3 Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 quy định Đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết có trách nhiệm:

   a) Lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết để báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quyết định;

   b) Tổ chức thực hiện đề án đã được phê duyệt;

   c) Cập nhật thông tin về việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công;

   d) Thực hiện đầy đủ các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều này.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 để hiểu rõ nội dung này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn