Trách nhiệm của NHNN Việt Nam trong thành lập Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Ngày hỏi:01/01/2021

Theo quy định mới thì trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thành lập Quỹ đầu tư phát triển địa phương như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 51 Nghị định 147/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 05/02/2021) thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Phối hợp với Bộ Tài chính để thực hiện quản lý hoạt động cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

   2. Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng chính sách, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn