Trách nhiệm của Thủ trưởng Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài trong việc quản lý tài sản của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Ngày hỏi:15/02/2017

Trách nhiệm của Thủ trưởng Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài trong việc quản lý tài sản của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm việc ở nước ngoài. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Trách nhiệm của Thủ trưởng Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài trong việc quản lý tài sản của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Hoàng Quân (quan****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Thủ trưởng Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài trong việc quản lý tài sản của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được quy định tại Điều 20 Nghị định 23/2010/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài như sau:

   1. Trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Nghị định này và các văn bản khác có liên quan, trừ tài sản thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

   2. Quyết định mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng, thanh lý và đi thuê tài sản theo phân cấp của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ quản.

   3. Xây dựng Quy chế quản lý sử dụng tài sản nhà nước của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý, trong đó quy định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân được giao quản lý sử dụng tài sản; chỉ đạo, tổ chức việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tiết kiệm và hiệu quả theo đúng các quy định của Nghị định này và các văn bản khác có liên quan.

   4. Báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ quản về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý.

   Trên đây là quy định về Trách nhiệm của Thủ trưởng Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài trong việc quản lý tài sản của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 23/2010/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn