Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp liên quan đến Quỹ phòng, chống thiên tai

Ngày hỏi:18/10/2016

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp liên quan đến Quỹ phòng, chống thiên tai được quy định như thế nào? Em tên là Lê Nguyễn Thảo Mai, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp liên quan đến Quỹ phòng, chống thiên tai được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Email của em là mai**@gmail.com.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp liên quan đến Quỹ phòng, chống thiên tai đã được quy định cụ thể tại Điều 14 Nghị định 94/2014/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.

   Theo đó, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp liên quan đến Quỹ phòng, chống thiên tai được quy định như sau:

   1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc thu, chi Quỹ; chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ; chỉ đạo việc công khai Quỹ theo quy định của Nghị định này và các quy định của pháp luật liên quan.

   2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức thu, nộp Quỹ theo quy định tại Điều 8 Chương III Nghị định 94/2014/NĐ-CP.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp liên quan đến Quỹ phòng, chống thiên tai. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 94/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn