Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Ngày hỏi:25/07/2017

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Nguyễn Minh Châu, sống tại Tp.HCM. Hiện nay tôi đang làm việc trong lĩnh vực tài nguyên nước. Nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gì trong việc thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)   

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố bầu ra là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố và cơ quan nhà nước cấp trên.

   Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn

   Theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 Nghị định 82/2017/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 01/09/2017) về phương pháp tính mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước thì:

   Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

   a) Phê duyệt, điều chỉnh, thông báo việc truy thu, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp phép;

   b) Ban hành giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên trên địa bàn theo khung giá do Bộ Tài chính ban hành; ban hành giá để làm cơ sở tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp chưa có giá tính thuế tài nguyên nước quy định tại khoản 3 Điều 8 của Nghị định này;

   c) Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về tính, thu, nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong phạm vi địa phương.

   Như vậy, với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước khá rộng, bao gồm việc ban hành quy định chính sách, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về tính, thu, nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong phạm vi địa phương...

   Trên đây là nội dung tư vấn về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Nghị định 82/2017/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trách nhiệm
  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
  Tài nguyên nước
  Khai thác tài nguyên
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn