Trách nhiệm xác định và ký kết sản lượng hợp đồng năm và tháng trong thị trường điện

Ngày hỏi:19/12/2018

Hoạt động buôn bán điện cho thị trường điện được nhà nước quản lý. Theo tôi được biết vừa qua Bộ Tài chính vừa mới ban hành văn bản về vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định này thì trách nhiệm xác định và ký kế sản lượng hợp đồng năm và tháng trong thị trường điện được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 29 Thông tư 45/2018/TT-BCT, có hiệu lực ngày 01/01/2019, quy định trách nhiệm xác định và ký kết sản lượng hợp đồng năm và tháng như sau:

   1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm:

   - Tính toán sản lượng hợp đồng năm, tháng của nhà máy điện theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Thông tư này;

   - Công bố trên cổng thông tin điện tử thị trường điện số liệu đầu vào phục vụ tính toán và kết quả tính toán sản lượng hợp đồng năm, tháng cho các đơn vị mua điện và các đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch để kiểm tra trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

   2. Đối với các nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện và đơn vị mua điện có trách nhiệm:

   - Kiểm tra và phối hợp với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để xử lý các sai lệch trong kết quả tính toán sản lượng hợp đồng năm, tháng trước ngày 25 tháng 11 hàng năm;

   - Xác nhận bằng văn bản về sản lượng hợp đồng năm, tháng của nhà máy điện giữa đơn vị phát điện và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

   3. Đối với nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với đơn vị mua buôn điện

   - Kiểm tra và phối hợp với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để xử lý các sai lệch trong kết quả tính toán sản lượng hợp đồng năm, tháng trước ngày 25 tháng 11 hàng năm;

   - Đơn vị phát điện và đơn vị mua buôn điện xác nhận bằng văn bản về tổng sản lượng hợp đồng năm, tháng của nhà máy điện.

   Tổng sản lượng hợp đồng tháng của nhà máy điện đã xác nhận giữa các bên được phân bổ cho các đơn vị mua buôn điện theo quy định tại Điều 40 Thông tư này.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm xác định và ký kết sản lượng hợp đồng năm và tháng trong thị trường điện.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn