Trách nhiệm xây dựng Hệ thống thông tin về tài sản công

Ngày hỏi:19/07/2017

Trách nhiệm xây dựng Hệ thống thông tin về tài sản công thuộc về ai? Xin chào các chuyên gia của Ngân hàng Hỏi - đáp pháp luật, tôi tên là Thanh Mai, hiện tại tôi đang làm việc tại Văn phòng thừa phát lại Quận Thủ Đức, có vấn đề thắc mắc muốn nhờ các chuyên gia tư vấn. Theo định hướng của Chính phủ, sắp tới sẽ xây dựng Hệ thống thông tin về tài sản công. Tôi muốn hỏi trách nhiệm xây dựng hệ thống thông tin về tài sản công thuộc về ai? Mong các chuyên gia tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn! (thanhmai***@gmail@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 01/01/2018, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 chính thức có hiệu lực. Theo đó, tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản công tại doanh nghiệp; tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các loại tài nguyên khác.

   Hệ thống thông tin về tài sản công bao gồm:

   1. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tài sản công.

   2. Hệ thống phần mềm hệ điều hành, phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.

   3. Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

   4. Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công.

   Đối với vấn đề bạn thắc mắc, Điều 126 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 quy định:

   1. Nhà nước ưu tiên đầu tư vốn, thiết bị kỹ thuật, phương tiện hiện đại, công nghệ tiên tiến để xây dựng, vận hành, duy trì Hệ thống thông tin về tài sản công bảo đảm hiệu quả quản lý tài sản công; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia phát triển công nghệ và phương tiện kỹ thuật tiên tiến để bảo đảm áp dụng phương pháp quản lý tài sản công hiện đại.

   2. Bộ Tài chính có trách nhiệm tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin về tài sản công thuộc phạm vi quản lý.

   3. Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện đầu tư về cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, đào tạo nguồn lực để quản lý, vận hành Hệ thống thông tin về tài sản công thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trách nhiệm xây dựng Hệ thống thông tin về tài sản công. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 để hiểu rõ nội dung này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn