Trình tự công nhận quỹ từ thiện đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Ngày hỏi:12/12/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới thì trình tự công nhận quỹ từ thiện đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự công nhận quỹ từ thiện đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 25 Nghị định 93/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/01/2020) quy định trình tự công nhận quỹ từ thiện, quỹ xã hội đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ như sau:

   - Sau khi đã hoàn tất các thủ tục quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 24 Nghị định này, Hội đồng quản lý quỹ lập 01 bộ hồ sơ gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này đề nghị công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ.

   Trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập, quỹ có trách nhiệm gửi hồ sơ theo quy định đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét quyết định công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động.

   - Nội dung hồ sơ gồm:

   + Tài liệu chứng minh các quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 24 Nghị định này;

   + Danh sách, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên Hội đồng quản lý quỹ. Trường hợp thành viên Hội đồng quản lý quỹ là người nước ngoài phải cung cấp lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước người đó mang quốc tịch;

   + Văn bản liên quan đến việc bầu thành viên và các chức danh Hội đồng quản lý quỹ.

   - Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này ra quyết định công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ, trường hợp không công nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn