Trình tự quản lý hồ sơ hải quan của hàng hóa, phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh rủi ro trên hệ thống thông tin nghiệp vụ

Ngày hỏi:08/03/2019

Chào Ban biên tập, tôi là Thành Tuấn, liên quan đến công tác quản lý hồ sơ hải quan xuất nhập khẩu, quá cảnh. Tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Trình tự quản lý hồ sơ hải quan của hàng hóa, phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh rủi ro trên hệ thống thông tin nghiệp vụ được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự quản lý hồ sơ hải quan của hàng hóa, phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh rủi ro trên hệ thống thông tin nghiệp vụ quy định tại Khoản 3 Điều 5 Quyết định 3273/QĐ-BTC năm 2013 về Quy định áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh, quá cảnh do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Xác lập, quản lý hồ sơ rủi ro theo đối tượng cụ thể tại khoản 1 Điều này;

   - Căn cứ vào hồ sơ rủi ro, đề xuất áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan hoặc các biện pháp nghiệp vụ cần thiết khác đối với đối tượng rủi ro;

   - Chia sẻ thông tin hồ sơ rủi ro cho đơn vị quản lý rủi ro các cấp để phục vụ xây dựng hồ sơ rủi ro của cấp đơn vị mình; cung cấp thông tin về đối tượng rủi ro để hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ khác trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

   - Theo dõi, cập nhật thông tin hồ sơ rủi ro, cập nhật kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và các biện pháp nghiệp vụ khác đối với đối tượng rủi ro;

   - Bổ sung, điều chỉnh hoặc thanh loại hồ sơ rủi ro trên hệ thống.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn