Trình tự thu hồi giấy phép thành lập và con dấu của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Ngày hỏi:09/12/2019

Được biết có quy định mới về hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, cho tôi hỏi theo quy định này thì trình tự thu hồi giấy phép thành lập và con dấu của quỹ được quy định thế nào? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 và Khoản 3 Điều 19 Nghị định 93/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/01/2020) quy định trình tự thu hồi giấy phép thành lập và con dấu của quỹ xã hội, quỹ từ thiện như sau:

   - Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày các quyết định nêu tại điểm a khoản 1 Điều này có hiệu lực hoặc hết thời gian theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này ra quyết định thu hồi giấy phép thành lập của quỹ.

   - Việc thu hồi con dấu được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu và các quy định của pháp luật có liên quan.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn