Trường hợp nào đơn vị sự nghiệp công lập không được sử dụng tài sản công để thế chấp?

Ngày hỏi:15/07/2017

Trường hợp nào đơn vị sự nghiệp công lập không được sử dụng tài sản công để thế chấp? Xin chào các chuyên gia của Ngân hàng Hỏi - đáp pháp luật, tôi tên là Minh Long, hiện tại đang làm việc tại Phòng tổ chức hành chính thuộc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai, có vấn đề thắc mắc muốn nhờ các chuyên gia tư vấn. Vì có nhu cầu mở rộng, mua sắm thêm một số thiết bị khác nên cơ quan đang dự định thế chấp xe ô tô cơ quan để vay vốn ngân hàng. Tôi muốn hỏi, trường hợp này thế chấp tài sản công có được không? Mong các chuyên gia tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn! (minhlong***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 01/01/2018, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 chính thức có hiệu lực. Theo đó, tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản công tại doanh nghiệp; tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các loại tài nguyên khác.

   Đối với vấn đề bạn thắc mắc, Khoản 5 Điều 54 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 quy định Đơn vị sự nghiệp công lập không được sử dụng tài sản công để thế chấp hoặc thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự khác trong các trường hợp sau đây:

   a) Tài sản công do Nhà nước giao;

   b) Tài sản công được đầu tư xây dựng, mua sắm từ ngân sách nhà nước;

   c) Quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quyền sử dụng đất được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết mà tiền thuê đất đã trả một lần cho cả thời gian thuê không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước sau khi được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương cho phép đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trung ương quản lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý.

   Như vậy, nếu xe công đó được mua bằng ngân sách nhà nước thì cơ quan bạn không có quyền thế chấp vay vốn ngân hàng.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập không được sử dụng tài sản công để thế chấp. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 để hiểu rõ nội dung này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn