Trường hợp nào Nhà nước giao tài sản bằng hiện vật cho cơ quan nhà nước?

Ngày hỏi:14/07/2017

Trường hợp nào Nhà nước giao tài sản bằng hiện vật cho cơ quan nhà nước? Xin chào các chuyên gia của Ngân hàng Hỏi - đáp pháp luật, tôi tên là Minh Long, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại Long An, có vấn đề thắc mắc muốn nhờ các chuyên gia tư vấn. Tôi đọc báo và được biết sắp tới sẽ có quy định mới về quản lý tài sản công của cơ quan nhà nước. Ngoài ra, tôi có nghe nói trong một vài trường hợp, Nhà nước sẽ giao tài sản bằng hiện vật cho cơ quan nhà nước. Vậy cho tôi hỏi, trường hợp nào Nhà nước giao tài sản bằng hiện vật cho cơ quan nhà nước? Mong các chuyên gia tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn! (minhlong***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 01/01/2018, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 chính thức có hiệu lực. Theo đó, tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản công tại doanh nghiệp; tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các loại tài nguyên khác.

   Đối với vấn đề bạn thắc mắc thì Khoản 1 Điều 29 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 có quy định: Nhà nước giao tài sản bằng hiện vật cho cơ quan nhà nước trong trường hợp thiếu tài sản so với tiêu chuẩn, định mức.

   Tài sản giao cho cơ quan nhà nước sử dụng bao gồm:

   a) Tài sản do Nhà nước đầu tư xây dựng, mua sắm;

   b) Tài sản thu hồi theo quy định tại Điều 41 của Luật này;

   c) Tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước quy định tại Mục 1 Chương VI của Luật này;

   d) Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân quy định tại Mục 2 Chương VI của Luật này;

   đ) Đất được giao để xây dựng trụ sở theo quy định của pháp luật về đất đai;

   e) Tài sản khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trường hợp Nhà nước giao tài sản bằng hiện vật cho cơ quan nhà nước. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 để hiểu rõ nội dung này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn