Trường hợp nào sẽ điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước?

Ngày hỏi:25/07/2017

Trường hợp nào sẽ điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Như, sống tại Tp.HCM. Hiện nay tôi đang làm việc trong lĩnh vực tài nguyên nước. Tôi được biết thì hiện nay đã có văn bản hướng dẫn về thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi trường hợp nào sẽ điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)   

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 82/2017/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 01/09/2017) về phương pháp tính mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước thì:

   Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được xem xét điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau đây:

   a) Có sự điều chỉnh nội dung của giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước mà dẫn đến sự thay đổi về căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác theo quy định của Nghị định này hoặc dẫn đến có sự thay đổi về nội dung phê duyệt tiền cấp quyền khai thác trước đó;

   b) Có sự thay đổi về thời điểm bắt đầu vận hành công trình khai thác nước so với thời điểm dự kiến bắt đầu vận hành khi phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;

   c) Có sự điều chỉnh về điện lượng trung bình hàng năm (E0) so với hồ sơ thiết kế của công trình thủy điện và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản;

   d) Bổ sung nhiệm vụ hồ chứa kèm theo việc điều chỉnh, bổ sung dung tích phòng lũ cho hạ du so với nhiệm vụ của công trình thủy điện, trừ trường hợp đã được điều chỉnh theo quy định tại điểm c khoản này. Mức điều chỉnh giảm được tính trên cơ sở tỷ lệ phần dung tích phòng lũ cho hạ du được điều chỉnh so với dung tích hữu ích của hồ chứa;

   đ) Công trình bị hư hỏng không thể tiếp tục khai thác được. Mức điều chỉnh giảm được tính trên cơ sở thời gian công trình bị hư hỏng phải ngừng hoạt động;

   e) Việc điều chỉnh chỉ thực hiện đối với thời hạn còn lại của giấy phép. Mức điều chỉnh tăng không quá 20% so với số tiền còn lại phải nộp đã được phê duyệt trước đó, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này.

   Như vậy, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước là một điểm mới của Luật Tài nguyên nước, chưa được quy định ở các văn bản quy phạm pháp luật trước đó. Quan hệ xã hội luôn có sự thay đối và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cũng sẽ thay đổi trong một số trường hợp nên cần phải điều chỉnh.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trường hợp nào sẽ điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Nghị định 82/2017/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn