Trường hợp nào thì tặng giấy khen cho cá nhân về thành tích năm công tác?

Ngày hỏi:30/11/2015
Xét khen thưởng năm công tác 2015, cơ quan lựa chọn số cá nhân tiêu biểu trong số cá nhân được bình chọn đạt danh hiệu “ Lao động tiên tiến” để tặng giấy khen có được không; Trường hợp nào thì tặng giấy khen cho cá nhân về thành tích năm công tác?

  Nội dung này được Báo điện tử Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Theo qui định tại khoản 1, 7 điều 17, Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng thì danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” xét tặng cho cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đạt các tiêu chuẩn sau:

   “+ Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và qui định của địa phương;

   + Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất và chất lượng cao;

   + Tích cực học tập văn hóa, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học;

   + Có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh;

   + Có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia các phong trào thi đua.

   Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” đối với một trong các trường hợp: Cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng, nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên, bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.”

   Và theo qui định tại khoản 1, điều 27 quyết định trên, thì tiêu chuẩn tặng giấy khen đối với cá nhân gồm:

   “+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân;

   + Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các qui định của địa phương;

   + Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học.”

   Theo các qui định trên thì tiêu chuẩn lao động tiên tiến cao hơn tiêu chuẩn giấy khen. Việc cơ quan, đơn vị xét chọn số cá nhân tiêu biểu trong số cá nhân đạt danh hiệu “ Lao động tiên tiến” để tặng giấy khen là không phù hợp. Trường hợp xét tặng giấy khen năm công tác cho cá nhân áp dụng cho những trường hợp có thành tích xuất sắc nhưng không đủ thời gian qui định như cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng, nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên (có lý do khách quan và phải được cơ quan chấp thuận)/./


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn