UBND cấp tỉnh muốn vay lại từ nguồn vốn vay ODA phải đáp ứng điều kiện gì?

Ngày hỏi:15/06/2017

Điều kiện để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được vay lại từ nguồn vốn vay ODA  được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được Ban biên tập giúp đỡ. Hiện nay, UBND cấp tỉnh muốn được vay lại từ nguồn vốn ODA và vay ưu đãi thì cần phải đáp ứng những điều kiện nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật!

 Mai Phương (phuongmai***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều kiện để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được vay lại từ nguồn vốn vay ODA được quy định tại Điều 4, Nghị định 52/2017/NĐ-CP về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như sau:

   1. Có dự án được cấp có thẩm quyền cho phép huy động vốn vay để thực hiện đầu tư phát triển kinh tế - xã hội hoặc dự án có phần vốn góp của ngân sách địa phương theo phương thức hợp tác công tư, thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương, thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương do cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Luật đầu tư công.

   2. Dự án được bố trí vốn đối ứng để thực hiện phù hợp với quy định hiện hành.

   3. Tổng mức dư nợ vay của ngân sách địa phương tại thời điểm thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án không vượt quá hạn mức dư nợ của ngân sách địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

   4. Không có nợ vay lại của Chính phủ quá hạn trên 180 ngày.

   5. Nghĩa vụ trả nợ hàng năm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các khoản vay lại vốn ODA, vay ưu đãi không vượt quá 10% nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp tại thời điểm xem xét khoản vay lại.

   Trên đây là quy định về Điều kiện UBND cấp tỉnh được vay lại từ nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 52/2017/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn