Văn phòng đại diện của doanh nghiệp đấu giá có được thực hiện việc đấu giá tài sản hay không?

Ngày hỏi:27/11/2020

Theo quy định pháp luật thì đối với văn phòng đại diện của doanh nghiệp đấu giá có được thực hiện việc đấu giá tài sản hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 30 Luật đấu giá tài sản 2016 quy định như sau:

   Văn phòng đại diện của doanh nghiệp đấu giá tài sản do doanh nghiệp thành lập trong hoặc ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Văn phòng đại diện không được thực hiện việc đấu giá tài sản.

   Như vậy, theo quy định trên có thể thấy đối với Văn phòng đại diện sẽ không được thực hiện việc đấu giá tài sản.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn