Văn phòng đại diện của doanh nghiệp đấu giá tài sản bắt buộc phải thành lập tại Hà Nội?

Ngày hỏi:27/11/2020

Xin giải đáp thắc mắc là Văn phòng đại diện của doanh nghiệp đấu giá tài sản bắt buộc phải thành lập tại Hà Nội (thành phố trực thuộc trung ương) có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 30 Luật đấu giá tài sản 2016 quy định như sau:

   Văn phòng đại diện của doanh nghiệp đấu giá tài sản do doanh nghiệp thành lập trong hoặc ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Văn phòng đại diện không được thực hiện việc đấu giá tài sản.

   Như vậy, theo quy định trên thì không bắt buộc phải thành lập tại Hà Nội, tức là thành phố trực thuộc trung ương mà có thể thành lập ở các tỉnh khác hoặc các thành phố trực thuộc trung ương khác ngoài Hà Nội.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn