Về chi phí quản lý các công trình thủy lợi

Ngày hỏi:08/03/2011

Ông Lê Đình Lễ (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn việc sử dụng kinh phí của hợp tác xã nông nghiệp làm nhiệm vụ quản lý vận hành các công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu. Theo ông Lễ, hiện nay việc sử dụng kinh phí của các hợp tác xã nông nghiệp làm nhiệm vụ quản lý vận hành các công trình thủy lợi đối với huyện là rất lớn. Để giúp công tác quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ miễn giảm thủy lợi phí có hiệu quả, ông Lễ muốn được biết văn bản nào hướng dẫn các nội dung chi đối với hợp tác xã nông nghiệp trong công tác này.

  Nội dung này được Bộ Tài chính tư vấn như sau:

  • Ngày 21/1/2009 Bộ đã ban hành Thông tư số 11/2009/TT-BTC hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thuỷ lợi và quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi. Trong đó, tại khoản 4.2 Mục IV Thông tư số 11/2009/TT-BTC có quy định các khoản chi phí của công ty nhà nước làm nhiệm vụ khai thác công trình thủy lợi.

   Việc quản lý chi phí của các hợp tác xã nông nghiệp làm nhiệm vụ quản lý vận hành các công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu được căn cứ vào quy định tại Thông tư số 11/2009/TT-BTC nói trên và Thông tư liên tịch số 74/2008/TTLT/BTC-BNN ngày 14/8/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý tài chính trong hợp tác xã nông nghiệp.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn