Vi phạm quy định trong lĩnh vực dự trữ quốc gia phát hiện sau ngày 01/9/2019 xử lý thế nào?

Ngày hỏi:23/08/2019

Cho tôi hỏi trường hợp các tổ chức có hành vi vi phạm về dự trữ quốc gia thực hiện trước ngày 01/9/2019 nhưng sau ngày 01/9/2019 mới phát hiện, thì sẽ áp dụng quy định nào để xử lý? Nhờ tư vấn, tôi đang thắc mắc.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 66 Nghị định 63/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/9/2019 quy định

   Đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định về xử phạt quy định tại Nghị định này nếu Nghị định này không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn cho cá nhân, tổ chức vi phạm.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì nếu có hành vi vi phạm về dự trữ quốc gia trước ngày 01/9/2019, mà sau ngày 01/9/2019 mới phát hiện thì sẽ áp dụng theo quy định tại Nghị định 63/2019/NĐ-CP, nếu Nghị định này không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn cho cá nhân, tổ chức vi phạm.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn