Việc kiểm kê tài sản và đánh giá lại tài sản cố định của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

Ngày hỏi:08/01/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc kiểm kê tài sản và đánh giá lại tài sản cố định của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được quy định như thế nào? Có văn văn pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc kiểm kê tài sản và đánh giá lại tài sản cố định của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch
   (ảnh minh họa)
  • Việc kiểm kê tài sản và đánh giá lại tài sản cố định của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được quy định tại Khoản 6 Điều 10 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch ban hành kèm theo Quyết định 49/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/02/2019) với nội dung như sau:

   - Kiểm kê tài sản

   + Quỹ phải tổ chức kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất để xác định số lượng tài sản cố định trong các trường hợp: Khi khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài chính năm; sau khi xảy ra thiên tai, địch họa hoặc vì lý do nào đó gây ra biến động tài sản của Quỹ; theo quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   + Đối với tài sản thừa, thiếu, phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và xác định mức bồi thường vật chất theo quy định của pháp luật.

   - Đánh giá lại tài sản

   Quỹ phải thực hiện đánh giá lại tài sản theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp. Các khoản chênh lệch tăng hoặc giảm giá trị do đánh giá lại tài sản thực hiện theo quy định đối với từng trường hợp cụ thể.

   Trên đây là nội dung giải đáp về việc kiểm kê tài sản và đánh giá lại tài sản cố định của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Bạn có thể tham khao thêm thông tin về vấn đề này tại Quyết định 49/2018/QĐ-TTg.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn