Việc lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm của các bộ căn cứ vào những tiêu chí nào?

Ngày hỏi:05/06/2017

Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật! Em là sinh viên trường Học viện hành chính quốc gia. Hiện nay, em đang tìm hiểu về lĩnh vực ngân sách nhà nước. Em thắc mắc việc lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm của các bộ sẽ căn cứ vào những tiêu chí nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Em xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Ninh (0903****)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm của các bộ được quy định tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định 45/2017 /NĐ-CP quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm, bao gồm:

   a) Tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chế độ, chính sách chủ yếu và dự toán ngân sách nhà nước được giao năm hiện hành;

   b) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị; kế hoạch đầu tư công trung hạn của cơ quan, đơn vị;

   c) Quy định hiện hành và định hướng sửa đổi, bổ sung, ban hành mới quy định pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước do trung ương và địa phương ban hành trong thời gian 03 năm kế hoạch;

   d) Dự báo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội có ảnh hưởng đến việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong thời gian 03 năm kế hoạch;

   đ) Chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước trong thời gian 03 năm kế hoạch;

   e) Trần chi ngân sách do cơ quan có thẩm quyền thông báo cho các bộ, cơ quan trung ương và cơ quan, đơn vị ở cấp tỉnh trong kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm đã lập năm trước.

   Trên đây là quy định về những căn cứ để lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm của các bộ, cơ quan trung ương và cơ quan, đơn vị ở cấp tỉnh. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 45/2017/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:

  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tài chính
  Ngân sách
  Ngân sách nhà nước
  Các bộ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn