Việc lập kế hoạch tài chính 5 năm phải đáp ứng những yêu cầu nào?

Ngày hỏi:05/06/2017

Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật? Tôi hiện đang công tác tại UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi vừa được giao nhiệm vụ tìm hiểu về việc lập kế hoạch tài chính 5 năm tiếp theo cho thành phố. Tuy nhiên, tôi chưa nắm rõ việc lập kế hoạch phải đáp ứng những yêu cầu nào? Văn bản nào điều chỉnh vấn đề này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật có thể trả lời giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Ngọc Anh (anhsky***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Yêu cầu của việc lập kế hoạch tài chính 5 năm được quy định tại Điều 7 Nghị định 45/2017 NĐ-CP quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm, bao gồm:

   1. Phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội; các chiến lược về tài chính, nợ công, cải cách hệ thống thuế; mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội 05 năm kế hoạch của cả nước, địa phương.

   2. Phù hợp với dự báo tình hình kinh tế - xã hội, khả năng cân đối nguồn thu ngân sách nhà nước, huy động và trả nợ và các yêu cầu giới hạn an toàn tài chính quốc gia trong thời gian 05 năm kế hoạch; phù hợp với các nguyên tắc cân đối, quản lý, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước, nguyên tắc quản lý an toàn nợ công.

   3. Ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước để thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ cụ thể.

   4. Công khai, minh bạch, hiệu quả.

   Trên đây là quy định về yêu cầu lập kế hoạch tài chính 5 năm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 45/2017/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Kế hoạch tài chính
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn