Việc phân bổ chi thường xuyên các lĩnh vực chi sự nghiệp năm 2017 của ngân sách trung ương được thực hiện theo nguyên tắc nào?

Ngày hỏi:07/09/2017

Nguyên tắc phân bổ chi thường xuyên các lĩnh vực chi sự nghiệp năm 2017 của ngân sách trung ương được quy định như thế nào? Xin chào các chuyên gia Thư Ký Luật. Tôi hiện đang công tác tại UBND tỉnh Bắc Ninh. Do nhu cầu công việc, hiện tại tôi đang tìm hiểu về nội dung ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017. Tuy nhiên, một vài điểm tôi chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho tôi hỏi, việc phân bổ chi thường xuyên các lĩnh vực chi sự nghiệp năm 2017 của ngân sách trung ương được thực hiện theo nguyên tắc nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại đâu? Rất mong Quý chuyên gia dành thời gian hỗ trợ giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe! Minh Thu (thu***@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Ngày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 46/2016/QĐ-TTg về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017. Theo đó, Quyết định này quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước áp dụng cho năm ngân sách 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

  Nguyên tắc phân bổ chi thường xuyên các lĩnh vực chi sự nghiệp năm 2017 của ngân sách trung ương là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Khoản 2 Điều 2 Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định 46/2016/QĐ-TTg. Cụ thể như sau:

  Trong thời gian các nghị định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực chưa được ban hành, các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định hiện hành. Phân bổ chi thường xuyên các lĩnh vực chi sự nghiệp của ngân sách trung ương theo nguyên tắc sau:

  a) Ngân sách nhà nước giảm cấp chi thường xuyên cho các cơ sở sự nghiệp công lập đối với các khoản chi đã được kết cấu vào giá dịch vụ theo lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ của từng lĩnh vực sự nghiệp công. Kinh phí dành được để tăng nguồn đảm bảo chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách tiếp cận các dịch vụ sự nghiệp công, tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Đề án được cấp có thẩm quyền quyết định, tăng chi mua sắm sửa chữa và tăng chi đầu tư phát triển, trên cơ sở đó cơ cấu lại các lĩnh vực chi ngân sách thường xuyên và từng bước cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước;

  b) Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bố trí theo tiến độ thực hiện nhiệm vụ và khả năng cân đối ngân sách nhà nước hàng năm, ưu tiên các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, nhiệm vụ chuyển tiếp. Chỉ bố trí cho các nhiệm vụ mở mới sau khi phân bổ đủ các nhiệm vụ chuyển tiếp hoặc nhiệm vụ mở mới phải thật sự cấp bách. Không phân bổ kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phê duyệt không đúng thẩm quyền và không xác định được nguồn kinh phí đảm bảo.

  Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về nguyên tắc phân bổ chi thường xuyên các lĩnh vực chi sự nghiệp năm 2017 của ngân sách trung ương. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 46/2016/QĐ-TTg.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn