Việc tổ chức chuyển giao tài sản của người bị kết án bị tịch thu cho cơ quan chuyên ngành

Ngày hỏi:06/03/2018

Việc tổ chức chuyển giao tài sản của người bị kết án bị tịch thu cho cơ quan chuyên ngành để xử lý được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Văn Anh, công chức nhà nước đã về hưu, có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp cụ thể là việc tổ chức chuyển giao tài sản của người bị kết án bị tịch thu cho cơ quan chuyên ngành để xử lý được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu  vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc tổ chức chuyển giao tài sản của người bị kết án bị tịch thu cho cơ quan chuyên ngành để xử lý được quy định tại Điều 12 Thông tư 159/2014/TT-BTC hướng dẫn 29/2014/NĐ-CP thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước, cụ thể như sau:

   - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định chuyển giao, đơn vị chủ trì quản lý, xử lý tài sản có trách nhiệm chuyển giao tài sản và hồ sơ liên quan đến tài sản cho cơ quan quản lý chuyên ngành quy định tại Điều 5 Thông tư này.

   - Việc chuyển giao tài sản được lập thành biên bản theo Mẫu số 02- BBCG ban hành kèm theo Thông tư này.

   - Sau khi hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận, cơ quan quản lý chuyên ngành có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

   - Việc tổ chức xử lý tài sản thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 6 Thông tư này.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về việc tổ chức chuyển giao tài sản của người bị kết án bị tịch thu cho cơ quan chuyên ngành để xử lý. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 159/2014/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn