Viện phí

Ngày hỏi:19/11/2015
Hiện nay viện phí đã được chuyển đổi thành giá dịch vụ khám chưa bệnh, đó coi như là doanh thu của các đơn vị bệnh viện và không ghi thu - ghi chi ngân sách. Các anh chị cho hỏi, đối với viện phí ngày xưa KB phải kiểm soát chi (KB phải KSC tài khoản phí, lệ phí), vậy hiện nay đã chuyển đổi thành giá dịch vụ khám chữa bênh, ngoài yêu cầu phải theo dõi ở Kho bạc, thì nguồn thu này của đơn vị có chịu sự kiểm soát chi của Kho bạc không?

  Nội dung này được Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 21 - Quản lý và sử dụng nguồn thu từ các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thì: "1. Khoản thu từ các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi khung giá do Bộ Tài chính và Bộ Y tế ban hành theo quy định của Nghị định này được để lại toàn bộ cho đơn vị sử dụng và không phản ánh vào ngân sách nhà nước. 2. Các đơn vị mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để theo dõi và quản lý chi tiêu, quyết toán khoản thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định hiện hành; được phép mở tài khoản chuyên thu dịch vụ y tế tại ngân hàng thương mại để nhờ ngân hàng thu hộ nhưng định kỳ 5 ngày làm việc phải chuyển về tài khoản của đơn vị ở kho bạc để theo dõi, quản lý chi tiêu và quyết toán." Như vậy, việc sử dụng nguồn thu từ các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh công lập phải chịu sự kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước.


  Nguồn:

  Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn