Viết sai lời chứng sẽ xử phạt bao nhiêu?

Ngày hỏi:23/11/2019

Tôi đi công chứng hợp đồng tại Văn phòng công chứng, nhưng lời chứng của công chứng viên viết sai thông tin của tôi, vậy cho hỏi hành vi này có bị xử phạt không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 10 Điều 1 Nghị định 67/2015/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với lời chứng của công chứng viên trong văn bản công chứng không đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 46 và Điều 61 của Luật Công chứng.

   Mặt khác tại Điều 46 Luật công chứng 2014 quy định: Lời chứng của công chứng viên đối với hợp đồng, giao dịch phải ghi rõ thời điểm, địa điểm công chứng, họ, tên công chứng viên, tên tổ chức hành nghề công chứng; chứng nhận người tham gia hợp đồng, giao dịch hoàn toàn tự nguyện, có năng lực hành vi dân sự, mục đích, nội dung của hợp đồng, giao dịch không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ trong hợp đồng, giao dịch đúng là chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của người tham gia hợp đồng, giao dịch; trách nhiệm của công chứng viên đối với lời chứng; có chữ ký của công chứng viên và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

   Như vậy. lời chứng của công chứng viên ghi sai thông tin của bạn thì sẽ bị xử phạt từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn