Vốn chủ sở hữu của Quỹ đầu tư phát triển địa phương bao gồm những gì?

Ngày hỏi:28/12/2020

Xin chào, tôi muốn hỏi tới đây thì vốn của chủ sở hữu của Quỹ đầu tư phát triển địa phương bao gồm những gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Nghị định 147/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 05/02/2021) thì nội dung này được quy định như sau:

   Vốn chủ sở hữu của Quỹ đầu tư phát triển địa phương bao gồm:

   - Vốn điều lệ do chủ sở hữu cấp.

   - Quỹ đầu tư phát triển.

   - Các nguồn vốn khác của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn