Vốn hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài

Ngày hỏi:19/08/2017

Vốn hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Bùi Minh Anh. Tôi đang tìm hiểu các quy định liên quan đến chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp cho tôi. Cho tôi hỏi, vốn hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài được quy định ra sao? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Bùi Minh Anh (minhanh*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vốn hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài được quy định tại Điều 4 Nghị định 93/2017/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước có hiệu lực kể từ ngày 25/09/2017. Cụ thể là:

   1. Vốn chủ sở hữu:

   a) Vốn điều lệ hoặc vốn được cấp;

   b) Các khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá;

   c) Thặng dư vốn cổ phần;

   d) Các quỹ: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính;

   đ) Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối, lỗ lũy kế chưa xử lý;

   e) Vốn khác thuộc sở hữu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

   2. Vốn huy động:

   a) Vốn huy động tiền gửi của các tổ chức và cá nhân; vốn huy động thông qua phát hành các loại giấy tờ có giá;

   b) Vốn nhận ủy thác đầu tư;

   c) Vốn vay các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và ngoài nước;

   d) Vốn vay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

   3. Vốn khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn về vốn hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 93/2017/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn