Xác định giá trị tài sản của nhiệm vụ KHCN theo cách tiếp cận từ thị trường

Ngày hỏi:19/03/2019

Xin chào, như tôi được biết Bộ Tài chính vừa mới ban hành văn bản vê xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Tôi có chút thắc mắc là việc các phương pháp xác định giá trị tài sản theo cách tiếp cận từ thị trường như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 10/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 06/04/2019, thì các phương pháp xác định giá trị tài sản theo cách tiếp cận từ thị trường như sau:

   1. Các phương pháp xác định giá trị tài sản theo cách tiếp cận từ thị trường được thực hiện theo quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá tài sản vô hình do Bộ Tài chính ban hành và theo hướng dẫn cụ thể tại Điều này.

   2. Giá thị trường của tài sản so sánh có thể là các mức giá sau đây:

   - Tiền chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ được lưu giữ tại cơ quan quản lý nhà nước hoặc được công bố trên thị trường;

   - Giá chào bán, chào mua trên thị trường;

   - Giá niêm yết trên sàn giao dịch;

   - Giá chào thầu, đấu giá;

   - Giá góp vốn liên doanh, liên kết, thế chấp;

   - Giá mua thực tế trên thị trường;

   - Giá tài sản so sánh trong các hình thức giao dịch khác trên thị trường.

   Trên đây là quy định về Xác định giá trị tài sản của nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo cách tiếp cận từ thị trường.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn