Xác định mức trợ giá của sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:27/02/2018

Xác định mức trợ giá của sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Minh Thư hiện đang sống và làm việc tại Bến Tre. Tôi hiện đang tìm hiểu về sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản. Tôi có nghe nói về mức trợ giá sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi xác định mức trợ giá của sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xác định mức trợ giá của sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 116/2016/TT-BTC hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, theo đó:

   a) Phương pháp xác định mức trợ giá cho một đơn vị sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

   Mức trợ giá cho một đơn vị sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

   =

   Chi phí hợp lý sản xuất, cung ứng một đơn vị sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

   -

   Giá tiêu thụ một đơn vị sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

   Trong đó:

   - Chi phí hợp lý sản xuất, cung ứng một đơn vị sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản được xác định theo quy định tại các Điều 11, Điều 12 Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 25/2014/TT-BTC), được sử dụng để xác định giá tiêu thụ thực tế của cơ sở hoạt động công ích.

   - Giá tiêu thụ một đơn vị sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản (giá tiêu thụ cụ thể quy định tại hợp đồng đặt hàng giữa cơ quan Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với cơ sở hoạt động công ích) được xác định trên cơ sở giá thị trường gần nhất với thời điểm xác định mức trợ giá theo quy định tại Mục 2 Chương II Thông tư số 25/2014/TT-BTC.

   Trường hợp các cơ sở hoạt động công ích khi thực hiện có giá tiêu thụ thực tế thấp hơn giá tiêu thụ cụ thể do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì chỉ được thanh toán trợ giá theo mức tối đa đã được thông báo. Các cơ sở hoạt động công ích phải sử dụng nguồn hợp pháp khác để trang trải.

   b) Việc trợ giá chỉ áp dụng đối với sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng bằng nguồn ngân sách Nhà nước, không áp dụng đối với sản phẩm giống nông nghiệp, thủy sản đã được bố trí nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án hỗ trợ khác.

   Trên đây là tư vấn về xác định mức trợ giá của sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Thông tư 116/2016/TT-BTC. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chào thân ái và chúc sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn