Xác định tổng chi phí đầu tư rừng trồng

Ngày hỏi:02/01/2019

Theo tôi được biết giá rừng trồng bao gồm tổng chi phí đã đầu tư tạo rừng và thu nhập dự kiến đối với rừng trồng tại thời điểm định giá. Anh chị cho tôi hỏi việc xác định tổng chi phí đầu tư rừng trồng được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 7 Thông tư 32/2018/TT-BNNPTNT, quy định xác định tổng chi phí đầu tư rừng trồng như sau:

   1. Tổng chi phí đã đầu tư rừng trồng, được tính như sau:

   Trong đó:

   CPrt là tổng chi phí đã đầu tư tạo rừng;

   Ci là chi phí đầu tư tạo rừng trong năm thứ i;

   i = 1 (năm bắt đầu đầu tư tạo rừng), 2, 3.... đến năm định giá;

   r được tính theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 5 của Thông tư này;

   n là thời gian tính từ năm bắt đầu đầu tư (năm 1) đến năm định giá.

   2. Chi phí đã đầu tư là tổng hợp toàn bộ chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp từ thời điểm bắt đầu trồng rừng đến thời điểm định giá:

   - Chi phí trực tiếp, bao gồm: chi phí tạo rừng, trong đó có chi phí giống cây, vật liệu, nhân công, thiết bị, máy móc, công cụ lao động, chi phí bảo vệ rừng (nhân công bảo vệ, trang thiết bị, đầu tư các công trình phục vụ trực tiếp cho phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng, trừ sinh vật hại rừng);

   - Chi phí gián tiếp, bao gồm: chi phí quản lý, khảo sát, thiết kế, giám sát, nghiệm thu, kiểm kê, thuế, phí; chi phí phân bổ khác về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng;

   - Các chi phí khác.

   3. Trường hợp không xác định được chi phí đầu tư làm cơ sở xác định giá rừng trồng, áp dụng mức chi phí đối với khu rừng khác ở địa bàn lân cận có đặc điểm, điều kiện tương đương và có sự điều chỉnh (nếu cần) tùy theo điều kiện địa hình và các đặc điểm riêng biệt của khu rừng cần định giá.

   4. Ví dụ cách tính chi phí đầu tư tại mục 1 phần II Phụ lục III kèm theo Thông tư này.

   Trên đây là quy định về xác định tổng chi phí đầu tư rừng trồng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn