Xây dựng kho xăng dầu dự trữ quốc gia phải đảm bảo yêu cầu gì?

Ngày hỏi:30/06/2020

Về các quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia, cho mình hỏi việc xây dựng kho xăng dầu dự trữ quốc gia được quy định như thế nào và phải đảm bảo yêu cầu gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 19 Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia Ban hành kèm theo Quyết định 16/2020/QĐ-TTg (Có hiệu lực từ 01/07/2020) đặt ra yêu cầu khi xây dựng kho xăng dầu dự trữ quốc gia như sau:

   Kho xăng dầu dự trữ quốc gia phải được xây dựng theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; từng bước đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, có công nghệ bảo quản tiên tiến, trang bị đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật cần thiết để thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa việc nhập, xuất, bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Dự trữ quốc gia
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn