Xây dựng và công bố kế hoạch phát hành thanh toán công cụ nợ của Chính phủ

Ngày hỏi:21/12/2018

Tôi hiện đang công tác công tác trong lĩnh vực chứng khoán. Được biết vừa qua Bộ Tài chính vừa mới ban hành văn bản về hướng dẫn thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước. Anh chị cho tôi hỏi việc xây dựng và công bố kế hoạch phát hành thanh toán công cụ nợ của Chính phủ được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư 111/2018/TT-BTC, có hiệu lực ngày ngày 01/01/2019, quy định xây dựng và công bố kế hoạch phát hành thanh toán công cụ nợ của Chính phủ như sau:

   Xây dựng và công bố kế hoạch phát hành:

   - Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu huy động vốn cho ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính giao nhiệm vụ, Kho bạc Nhà nước xây dựng và thông báo kế hoạch phát hành công cụ nợ của Chính phủ dự kiến cho cả năm.

   - Hàng quý, căn cứ vào kế hoạch phát hành công cụ nợ của Chính phủ cả năm và kế hoạch điều hành ngân sách nhà nước hàng quý, Kho bạc Nhà nước xây dựng và thông báo kế hoạch phát hành công cụ nợ của Chính phủ dự kiến cho từng quý.

   - Kế hoạch phát hành công cụ nợ của Chính phủ hàng năm, hàng quý được công bố trên trang điện tử của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán.

   Tổ chức đấu thầu tín phiếu và trái phiếu:

   - Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức đấu thầu tín phiếu.

   - Sở Giao dịch chứng khoán tổ chức đấu thầu trái phiếu.

   - Việc Kho bạc Nhà nước trực tiếp đấu thầu tín phiếu, trái phiếu thực hiện theo hướng dẫn khác của Bộ Tài chính.

   Trên đây là quy định về xây dựng và công bố kế hoạch phát hành thanh toán công cụ nợ của Chính phủ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn