Xét danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến

Ngày hỏi:14/12/2015
Tập thể nằm trong đơn vị trực thuộc của các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thành phố có được xét danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” không?

  Nội dung này được Báo điện tử Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Theo qui định tại khoản 1, Điều 20, Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng thì danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” được xét tặng cho:

   - Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thuộc sở, ban, ngành tỉnh và tương đương; tập thể của đơn vị trực thuộc thuộc sở, ban, ngành tỉnh và tương đương;

   - Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã;

   - Các đơn vị trực thuộc, phòng, phân xưởng, tổ đội thuộc các doanh nghiệp, hợp tác xã.

   Theo qui định trên, các tập thể nằm trong đơn vị trực thuộc của các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thành phố nếu đạt tiêu chuẩn tại khoản 2, Điều 20, Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng thì được xét tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn