Yêu cầu khi sử dụng tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho kinh doanh

Ngày hỏi:15/07/2017

Yêu cầu khi sử dụng tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho kinh doanh được quy định thế nào? Xin chào các chuyên gia của Ngân hàng Hỏi - đáp pháp luật, tôi tên là Hoài Nam, hiện tại đang công tác tại Phòng kế toán, tài chính của Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Quốc gia TP. HCM), có vấn đề thắc mắc muốn nhờ các chuyên gia tư vấn. Để tăng thêm chi phí, tài chính hoạt động, trường đang thảo luận đề án là sẽ kinh doanh thực phẩm sạch dựa trên những nghiên cứu, ứng dụng của sinh viên. Nguồn vốn được lấy từ nguồn vốn do ngân sách cấp. Tôi muốn hỏi, pháp luật có yêu cầu gì khi sử dụng tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho kinh doanh không? Mong các chuyên gia tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn! (hoainam***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 01/01/2018, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 chính thức có hiệu lực. Theo đó, tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản công tại doanh nghiệp; tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các loại tài nguyên khác.

   Đối với vấn đề bạn thắc mắc, Khoản 1, Khoản 2 Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 quy định yêu cầu khi sử dụng tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho kinh doanh như sau:

   Đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 56, khoản 1 Điều 57 và khoản 1 Điều 58 của Luật này.

   Việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

   a) Được cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 56, khoản 2 Điều 57 và khoản 2 Điều 58 của Luật này cho phép;

   b) Không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao;

   c) Không làm mất quyền sở hữu về tài sản công; bảo toàn và phát triển vốn, tài sản Nhà nước giao;

   d) Sử dụng tài sản đúng mục đích được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

   đ) Phát huy công suất và hiệu quả sử dụng tài sản;

   e) Tính đủ khấu hao tài sản cố định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác với Nhà nước theo quy định của pháp luật;

   g) Nhà nước không cấp kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa đối với tài sản công chỉ được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nguồn thu được từ việc kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết để bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công theo quy định;

   h) Thực hiện theo cơ chế thị trường và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

   Trên đây là nội dung tư vấn về yêu cầu khi sử dụng tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho kinh doanh. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 để hiểu rõ nội dung này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn