04 đối tượng được chia chia sẻ lợi ích từ dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước quan trọng

Ngày hỏi:06/08/2019

Theo quy định mới nhất thì các đối tượng nào được chia sẻ lợi ích từ dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước quan trọng?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 26 Nghị định 66/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/9/2019) quy định các chủ thể được chia sẻ lợi ích từ dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước quan trọng, cụ thể như sau:

   - Tổ chức quản lý khu bảo tồn đất ngập nước, vùng đất ngập nước quan trọng nằm ngoài khu bảo tồn và cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về vùng đất ngập nước;

   - Cộng đồng được tham gia khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên vùng đất ngập nước quan trọng theo quy định của pháp luật;

   - Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia các hoạt động bảo tồn, bảo vệ vùng đất ngập nước quan trọng theo quy định của pháp luật;

   - Ủy ban nhân dân các cấp có diện tích thuộc vùng đất ngập nước quan trọng và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

   Trên đây là các tổ chức, cá nhân được chia sẻ lợi ích từ dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước quan trọng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT