04 hoạt động cần thực hiện khi 01 diện tích rừng đặc dụng nằm trên khu bảo tồn đất ngập nước

Ngày hỏi:03/08/2019

Ban biên tập cho em hỏi, trong trường hợp rừng đặc dụng có một phần diện tích nằm trên khu bảo tồn đất ngập nước. Vậy cho hỏi, sẽ tiến hành hoạt động gì trong trường hợp này?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 22 Nghị định 66/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/9/2019) quy định các hoạt động cần thực hiện khi một phần diện tích rừng đặc dụng nằm trên khu bảo tồn đất ngập nước, cụ thể như sau:

   "Các khu rừng đặc dụng và khu bảo tồn biển nằm trên hoặc có một phần diện tích đất ngập nước thuộc Danh mục các vùng đất ngập nước quan trọng có trách nhiệm thực hiện các hoạt động sau đây:

   - Xây dựng nội dung về bảo vệ, bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước trong các kế hoạch, quy chế quản lý khu rừng đặc dụng và khu bảo tồn biển.

   - Thực hiện các hoạt động bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước, duy trì chế độ thủy văn tự nhiên và đảm bảo chất lượng môi trường nước đối với các vùng đất ngập nước trong khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển theo quy định của Nghị định này và quy định pháp luật có liên quan.

   - Đánh giá hiện hạng vùng đất ngập nước trong khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển và thực hiện giải pháp bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học vùng đất ngập nước.

   - Báo cáo định kỳ 03 năm một lần hoặc đột xuất về công tác quản lý vùng đất ngập nước trong khu rừng đặc dụng và khu bảo tồn biển cho cơ quan quản lý nhà nước về đa dạng sinh học."

   Trên đây là các hoạt động cần phải làm khi một phần diện tích rùng đặc dụng nằm trên khu bảo tồn đất ngập nước.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT