04 nội dung quản lý khu vực Ramar

Ngày hỏi:03/08/2019

Vùng đất ngập nước Bầu Sấu được công nhận là 01 khu Ramsar, vậy Ban biên tập cho hỏi về việc quản lý khu vực này có những nội dụng gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định 66/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/9/2019) quy định các nội dung quản lý đối với khu vực Ramar như sau:

   "Nội dung quản lý các hoạt động trong khu Ramsar:

   - Thực hiện các quy định đối với quản lý khu bảo tồn đất ngập nước;

   - Xây dựng và triển khai chương trình bảo tồn, sử dụng bền vững vùng đất ngập nước; kế hoạch quản lý khu Ramsar; quan trắc, đánh giá sự biến động đặc tính sinh thái của khu Ramsar, định kỳ 06 năm một lần;

   - Thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin về khu Ramsar theo yêu cầu của cơ quan đầu mối quốc gia Công ước Ramsar và báo cáo kịp thời sự biến đổi đặc tính sinh thái của khu Ramsar;

   - Thực hiện đánh giá hiệu quả quản lý các khu Ramsar và các yêu cầu về bảo tồn, sử dụng bền vững vùng đất ngập nước của Ban thư ký Công ước Ramsar."

   Trên đây là 04 nội dung của quản lý khu vực Ramsar.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT