05 nội dung quy chế quản lý khu bảo tồn đất ngập nước

Ngày hỏi:02/08/2019

Quy chế quản lý khu bảo tồn đất ngập nước có những nội dung cơ bản gì ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 18 Nghị định 66/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/9/2019) quy định các nội dung cơ bản của quy chế quản lý khu bảo tồn đất ngập nước như sau:

   "Nội dung cơ bản của Quy chế quản lý khu bảo tồn đất ngập nước bao gồm:

   - Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng;

   - Ranh giới khu bảo tồn và phân khu chức năng;

   - Quản lý các hoạt động trong khu bảo tồn;

   - Quyền hạn, trách nhiệm của Tổ chức quản lý khu bảo tồn; các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có ranh giới hoặc diện tích nằm trong khu bảo tồn, vùng đệm khu bảo tồn và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến các hoạt động của khu bảo tồn;

   - Nguồn lực và tổ chức thực hiện Quy chế."

   Trên đây là các nội dung cơ bản của quy chế quản lý khu bảo tồn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT