06 quy định về phân khu dịch vụ hành chính trong khu bảo tồn đất ngập nước

Ngày hỏi:02/08/2019

Tôi được biết Chính phủ mới ban hành văn bản về phân khu dịch vụ hành chính trong khu bảo tồn đất ngập nước. Cho tôi hỏi những quy định cơ bản nào được đề ra đối với phân khu dịch vụ hành chính trong khu bảo tồn đất ngập nước?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 5 Điều 16 Nghị định 66/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/9/2019) quy định đối với phân khu dịch vụ hành chính trong khu bảo tồn đất ngập nước như sau:

   "- Tuân thủ các quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều này;

   - Việc xây dựng công trình hoặc dự án đầu tư phát triển phục vụ cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển hệ sinh thái tự nhiên, kết hợp với các hoạt động phục vụ du lịch sinh thái và giáo dục môi trường trong phạm vi khu bảo tồn đất ngập nước phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

   - Được nuôi trồng thủy sản bền vững về môi trường và khoanh nuôi các loài sinh vật bản địa theo quy định của pháp luật;

   - Được thu thập mẫu vật các loài sinh vật theo quy định của pháp luật;

   - Được thực hiện các hoạt động du lịch sinh thái, giải trí và một số hoạt động khác theo quy định của pháp luật;

   - Thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên trong phân khu."

   Trên đây là các quy định đối với phân khu dịch vụ hành chính trong khu bảo tồn đất ngập nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT