06 yêu cầu khi hoạt động trên vùng đất ngập nước quan trọng nằm ngoài khu bảo tồn

Ngày hỏi:03/08/2019

Theo quy định mới nhất thì yêu cầu để hoạt động trên vùng đất ngập nước quan trọng nằm ngoài khu bảo tồn như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định Khoản 1 Điều 25 Nghị định 66/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/9/2019) quy định với yêu cầu về việc hoạt động trên vùng đất ngập nước quan trọng nằm ngoài khu bảo tồn, cụ thể như sau:

   - Duy trì chế độ thủy văn tự nhiên của vùng đất ngập nước; duy trì, bảo vệ các chức năng và dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước;

   - Không tiến hành các hoạt động gây ô nhiễm môi trường vùng đất ngập nước quan trọng; không gây tổn hại đến các loài nguy cấp, quý, hiếm và sinh cảnh của các loài chim nước di cư, chim nước, nơi nuôi dưỡng và bãi đẻ của các loài thủy sản;

   - Bảo vệ cảnh quan, di tích lịch sử, văn hóa của vùng đất ngập nước;

   - Thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với các hoạt động đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; không triển khai các dự án đầu tư gây tổn hại đến chức năng, dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước và làm thay đổi đặc tính sinh thái vùng đất ngập nước quan trọng;

   - Triển khai các biện pháp phòng ngừa sự biến đổi đặc tính sinh thái vùng đất ngập nước quan trọng; phục hồi vùng đất ngập nước quan trọng bị suy thoái;

   - Thực hiện nội dung quy định tại Quy chế phối hợp quản lý vùng đất ngập nước quan trọng đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

   Trên đây là 06 yêu cầu khi hoạt động trên vùng đất ngập nước quan trọng nằm ngoài khu bảo tồn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT