07 căn cứ để lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

Ngày hỏi:07/01/2019

Hiện nay hoạt động sản xuất của người dân đều phụ thuộc vào nguồn nước tại các sông, hồ để đảm bảo nước tưới cho các hoạt động sản xuất. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì căn cứ để lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 6 Điều 5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch 2018 quy định Căn cứ lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh như sau:

   1. Chiến lược tài nguyên nước, quy hoạch tài nguyên nước.

   2. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và điều kiện cụ thể của từng lưu vực sông, từng vùng, tiềm năng thực tế của nguồn nước và dự báo tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước.

   3. Nhu cầu khai thác, sử dụng nước của các ngành, địa phương và bảo vệ môi trường.

   4. Kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước.

   5. Định mức, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

   6. Quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên trong trường hợp có liên quan đến nguồn nước liên quốc gia.

   7. Nhiệm vụ lập quy hoạch đã được phê duyệt.

   Trên đây là quy định về căn cứ lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn