08 nội dung quyết định thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp tỉnh

Ngày hỏi:01/08/2019

Theo quy định mới nhất thì quyết định thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp tỉnh có nhiều nội dung gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 6 Điều 14 Nghị định 66/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/9/2019) nội dung của quyết định thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp tỉnh, như sau:

   "- Vị trí địa lý, ranh giới, diện tích khu bảo tồn và vùng đệm;

   - Vị trí địa lý, ranh giới, diện tích phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái, phân khu dịch vụ - hành chính;

   - Mục đích bảo tồn đa dạng sinh học của khu bảo tồn;

   - Kế hoạch phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên trong khu bảo tồn;

   - Phương án ổn định hoặc di dời hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong khu bảo tồn; phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong khu bảo tồn;

   - Tổ chức quản lý khu bảo tồn, gồm chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức quản lý khu bảo tồn;

   - Kinh phí vận hành hoạt động khu bảo tồn;

   - Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và các tổ chức có liên quan trong quản lý khu bảo tồn và tổ chức thực hiện quyết định thành lập khu bảo tồn."

   Trên đây là nội dung của quyết định thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp tỉnh.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn