Ai có trách nhiệm phục hồi môi trường sau khi xảy ra sự cố môi trường?

Cho hỏi, người nào có trách nhiệm phục hồi môi trường sau khi xảy ra sự cố môi trường? Mong được hỗ trợ theo văn bản mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Có hiệu lực từ 01/01/2022) quy định về phục hồi môi trường sau sự cố môi trường, trong đó:

   Chủ dự án đầu tư, cơ sở gây ra sự cố môi trường phải thực hiện phục hồi môi trường sau sự cố môi trường trong phạm vi cơ sở. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự cố môi trường có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động phục hồi môi trường.

   Như vậy, trường hợp chủ đầu tư, cơ sở có vi phạm, gây ra sự cố môi trường thì phải thực hiện phục hồi môi trường sau sự cố ở phạm vi cơ sở.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn