Ai có trách nhiệm trong phòng ngừa sự cố môi trường?

Ngày hỏi:23/03/2021

Xin được, sắp tới đây thì những cá nhân/tổ chức nào có trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ai có trách nhiệm trong phòng ngừa sự cố môi trường?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 122 Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Có hiệu lực từ 01/01/2022) quy định về trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường như sau:

   1. Chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau đây:

   a) Thực hiện yêu cầu về kế hoạch, biện pháp, trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật;

   b) Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, áp dụng phương án, biện pháp quản lý, kỹ thuật nhằm loại trừ, giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố môi trường.

   2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây:

   a) Điều tra, thống kê, đánh giá nguy cơ sự cố môi trường có thể xảy ra trên địa bàn;

   b) Xây dựng cơ sở dữ liệu và lập, công khai thông tin về các nguồn có nguy cơ gây ra sự cố môi trường trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

   c) Xây dựng và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã xây dựng năng lực phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ sự cố môi trường trên địa bàn.

   3. Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 127 của Luật này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn