Ban hành Quyết định thanh tra công tác quản lý chất thải y tế theo kế hoạch

Ngày hỏi:30/11/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Tài Minh, hiện đang sinh sống và làm việc tại một cơ sở y tế tại Tp Hồ Chí Minh. Có thắc mắc sau bạn mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể: Ban hành Quyết định thanh tra công tác quản lý chất thải y tế theo kế hoạch được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ban hành Quyết định thanh tra công tác quản lý chất thải y tế theo kế hoạch quy định tại Tiểu mục 2 Mục 1 Quyết định 277/QĐ-BYT năm 2013 Quy trình thanh tra về Quản lý chất thải y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, cụ thể như sau:

   Đối với thanh tra đột xuất:

   Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra Sở ra quyết định thanh tra, thành lập Đoàn thanh tra và gửi quyết định thanh tra để báo cáo Bộ trưởng, Giám đốc Sở. Trường hợp người ra quyết định thanh tra là Cục trưởng thuộc Bộ thì quyết định thanh tra được gửi để báo cáo Chánh Thanh tra Bộ.

   Đối với vụ việc phức tạp, liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều cấp thì Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra.

   - Nội dung quyết định thanh tra bao gồm:

   + Căn cứ pháp lý để thanh tra;

   + Đối tượng, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ thanh tra;

   + Thời hạn tiến hành thanh tra;

   + Thời kỳ thanh tra;

   + Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên khác của Đoàn thanh tra;

   + Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra (nếu có).

   Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, thủ trưởng cơ quan thanh tra ký quyết định thanh tra và chỉ đạo ban hành quyết định thanh tra trong thời hạn quy định của pháp luật. Thời hạn thanh tra của Đoàn thanh tra quản lý chất thải y tế được quy định như sau:

   - Cuộc thanh tra công tác quản lý chất thải y tế do Thanh tra Bộ, Cục thuộc Bộ tiến hành không quá 45 ngày; trường hợp phức tạp có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày;

   - Cuộc thanh tra công tác quản lý chất thải y tế do Thanh tra Sở Y tế tiến hành không quá 30 ngày; trường hợp phức tạp có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày.

   - Thời hạn của cuộc thanh tra được tính từ ngày công bố quyết định thanh tra đến ngày kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra. Việc kéo dài thời hạn thanh tra do người ra quyết định thanh tra quyết định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn