Bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn được ban hành khi nào?

Ngày hỏi:16/03/2020

Hiện đang nghiên cứu đề tài liên quan đến thiên tai. Anh/chị cho tôi hỏi: Bản tin cảnh báo hoặc dự báo mưa lớn sẽ được ban hành vào thời điểm nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 13 Quyết định 03/2020/QĐ-TTg có quy định về ban hành bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, cụ thể như sau:

   - Tin cảnh báo, dự báo mưa lớn:

   + Tin cảnh báo mưa lớn được ban hành khi phát hiện mưa lớn có khả năng xảy ra trên diện rộng trước 48 giờ;

   + Tin dự báo mưa lớn được ban hành khi phát hiện mưa lớn có khả năng xảy ra trên diện rộng trước 24 giờ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn